A kormánybiztossal történt egyeztetés

A Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség tagszervezeteinek költségtáblázata azután készült,
hogy 2022. október végén a Mátsz megjelentett egy Facebook hirdetést arról, hogy „a menhelyek
aggódnak” a gyorsan emelkedő fenntartási költségek miatt.

A hirdetésre egy éjszaka alatt, több, mint 2000 db tetszés érkezett és a következő napon ez a szám
4000 db fölé emelkedett. Csak két db kritikus észrevétel volt, mindkettő azt reklamálta, hogy a
Szövetség miért csak a saját tagjai nevében tette meg az észrevételét? Ez azért történt, mert csak a
Mátsz tagszervezetek részéről van teljes körű képviseleti és érdekvédelmi megbízásunk. Ennek
ellenére úgy gondoljuk, hogy a költségnövekedés minden engedéllyel működő, ellenőrzött menhely
problémája, melyek száma, a Nébih nyilvántartása szerint is csak 60 -70 db.

Az októberben észlelt drasztikus költségemelkedés után fokozottabb figyelmet kellett fordítani a
menhelyek működésére, és, mivel a trend tartósnak látszik, egyértelműen állami segítségre lesz
szükségünk. Itt kell megemlítenünk, hogy a Mátsz és tagszervezetei az elmúlt 5-10 éves időszakban
semmilyen támogatásban sem részesültek, annak ellenére, hogy közhasznú szervezetként állami
feladatokat látnak el.
A táblázat úgy készült, hogy a tagszervezetek vezetőivel a menhelyekkel és a könyvelőkkel
egyeztettük a menhelyek minden adatát, ami a költségnemekre vonatkozóan az éves
beszámolókban is felsorolnak, 2022.október 31-ig.
A Tagszervezetek mintegy harmadára kiterjedő számítások azt mutatják, hogy amennyiben
segítség nem érkezik, az állatmenhelyek egy része már a fél év alatt bezárásra kerülhet.
A számok – melyek az ország minden területéről, többféle nagyságú menhelyektől származnak-,
jellemző képet rajzolnak a tényleges helyzetről.

A táblázat első oszlopában a tavaszi félév egy teljes hónapjának fenntartási költségeit tüntettük fel,
amikor még nem volt jellemző a később drasztikussá váló költségemelkedés
A második oszlopban a júliustól októberig terjedő időszak könyvelt költségei szerepelnek. Látható,
hogy három hónap alatt a kiadások 25-30%-al emelkedtek és ez a tendencia azóta is tart. Az év
végére elérheti az 50 %-ot !Az átlagos emelkedés 30 %, ott alacsonyabb, ahol az Önkormányzatok
hozzájárulnak a főleg az energiára vonatkozó költségekhez. Ez a helyzet az ebrendész tevékenységet
is végző menhelyekre jellemző és a 2023.évi szerződésektől függően jelentősen változhat.

A táblázat feltünteti az állatlétszámokat is, – eszerint a Mátsz tagszervezeteinél a jelenlegi összes
állatlétszám a – 2022.októberi hiteles adatok szerint- több, mint 5500 db kutya és kb 1500-2000 db
macska.Ez az adat később, az év végi adatokkal kibővítve ( növekedés várható) alkalmassá válik
normatív támogatás tervezésére is.
A Mátsz-on kívüli, szintén engedéllyel működő menhelyek száma 10-12 db menhellyel növeli meg az
országos listát. Ennek értelmében ezeken a menhelyeken további 2-2500 db kutya és macska
található, az országos létszám így 9-10 ezer darab állatra tehető.
A költségszámítás további lépéseként ellenőrizzük az év végi főkönyvi kivonatokat, mivel ezek a
2022.év beszámolóinak alapját képezik így tényleges képet kaphatunk a költségek emelkedésének
nagyságáról. Mivel rezsikedvezményeket nem kaptunk, a költségek növekedése eléri, sőt
meghaladhatja az 50 %-ot.
A menhelyek fenntartását biztosító 1 % lakossági támogatás nagysága ismert, sajnos ez is csökkenő
tendenciát mutat. Az egyéb tárgyi támogatások is csökkennek, az örökbefogadás alig működik,
inkább visszaviszik a menhelyekre a covid járvány alatt örökbefogadott állatokat ( ez a
szerződésekben kiemelt feltétel volt). Ezek a jelenségek már évek óta jellemzőek, ezért fordultunk
már hat évvel ezelőtt a szakmai hatóságokhoz, sajnos segítséget nem kaptunk.

Kérésünk és javaslataink tehát, ami az összes engedéllyel működő ellenőrzött és jogszabályok szerint
működő menhelyre vonatkozik, a következők:

1. Szeretnénk rezsiengedményt ( az öt-tízszeres energiaszámlák miatt),adókedvezményt (orvosi
ellátás és gyógyszerek 50 %-os áremelkedése miatt) és munkabér kedvezményt kérni
(megnövekedett minimálbér miatt). Indokunk az állami feladatok átvállalása és a közhasznú
tevékenység.
2. Kérjük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy normatív támogatásként, vagy vis major alap
képzésével, hogyan lehetne a menhelyek gazdasági biztonságát növelni, lehetőleg minél
hamarabb! Jelenlegi becslések szerint a segítség kerete, 60 engedélyezett menhelyet alapul
véve 3-500 Millió Ft.
3. Helyzetünket nagy mértékben rontja az Önkormányzatok ebrendészettel kapcsolatos
magatartása. Évek óta rendszeresen több száz állatot adnak át , térítés , vagy tartási
hozzájárulás nélkül a menhelyeknek. A 785. sz. Kormányrendelet utasításait a menhelyek
vonatkozásában nem tartják be, nagyobb együttműködési készségre lenne szükségünk!