JOGSZABÁLYOK

Magyar állatvédelmi jogszabályok

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény Civil Közlöny
A Büntető Törvénykönyvről 1978. évi IV. Törvény
A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartása engedélyezésének díjáról 15/1997. (III.5.) BM rendelet
az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V.28.) FM rendelet
az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. Törvény
az állatkísérletek végzéséről 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet
az állatvédelmi bírságról 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet
a települési önkormányzatok jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet
a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól 9/1999.(I.27.) FVM rendelet
az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről 10/1999.(I.27.) FVM rendelet
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 32/1999.(III.31.) FVM rendelet
a kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól 36/1999.(IV.2.) FVM-KöM-GM együttes rendelet
a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól 8/1999.(VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 3/2001.(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
a lefoglalás és a büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról 11/2003.(V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet
a tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól 74/2003.(VII.1.) FVM rendelet
a gazdasági haszonállatok védelméről szóló, Strasbourgban 1998. december 9-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről 147/2004.(V.4.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól 147/2004.(X.1.) FVM rendelet
a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról 24/2005.(III.23.) FVM rendelet
az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 334/2006.(XII.23.) Korm. rendelet
a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 222/2007.(VIII.29.) Korm. rendelet
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 139/2007.(XI.28.) FVM rendelet
a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 140/2007.(XI.28.) FVM rendelet
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. Törvény
az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról 88/2008.(VII.18.) FVM rendelet
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet
a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről 8/2009.(I.23.) Korm. rendelet
a kísérleti és egyéb tudományos célra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről 66/2009. (IV.2.) Korm. rendelet
a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezet átalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről 18/2011.(III.9.) VM
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 78/2011.(VIII.3.) VM rendelet