Civil Közlöny 2019

Értesítem, hogy az Egyesületek és Alapítványok Jogi Értesítője (CIVIL KÖZLÖNY) most megjelent 2019. évi 1. számában a “Civil státusz-jogszabályok” című összeállításban – 2019. március 1. napján hatályos szöveggel ! – megtalálja a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre, egyesületre, alapítványra vonatkozó fejezeteit; a Civil Törvény (egyesülési jog, civil szervezet működése és gazdálkodása, közhasznúság, végelszámolás, megszűnés) szabályait, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvényt; valamint a külföldről támogatott civil szervezetre vonatkozó jogszabályt.

A CIVIL KÖZLÖNY egy évben négyszer, negyedévente, elektronikus formátumban (.pdf) megjelenő civil nonprofit jogi folyóirat. A 2019. évi Civil Közlönyök tartalma:

2019/1. szám, márciusban: CIVIL ALAPJOGSZABÁLYOK – STÁTUSZ, MŰKÖDÉS (Ptk-kivonat, Civil Törvény, közhasznúság, végelszámolás, bírósági nyilvántartás jogszabályai, külföldről támogatott civil szervezet)

2019/2. szám, májusban: CIVIL ERŐFORRÁSOK JOGI SZABÁLYOZÁSA
(Önkéntesség jogi keretei, Nemzeti Együttműködési Alap, Közpénztámogatások államháztartási jogszabályai, Pályázati keretjogszabályok, Adománygyűjtés, Civil Információs Rendszer)

2019/3. szám, ok t óberben: CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS JOGI ESZKÖZEI (Népszavazás, Aláírásgyűjtés, Demonstráció, Jogszabály-tervezetek véleményezése, Közérdekű adatigénylés) + CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI (Személyes adatok védelme, adatkezelő kötelezettségei, adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi incidensek és jogorvoslat, ügyféladatok kezelése, közérdekű adatok megismerhetősége és közzététele, adatvédelmi felelős, adatvédelmi hatóság.)

2019/4. szám, 2020. januárban: CIVIL ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS MENTESSÉGEK, SZJA 1 %, CIVIL SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA, SZÁMVITELE ÉS KÖNYVVEZETÉSE (Civil Adókedvezmények 2020. évi Táblázata; A civil szervezetek gazdálkodásának, adózásának és működésüknek pénzügyi, számviteli kereteit tartalmazó jogszabályok, már a január 1-jei, általában tovább módosuló jogszabályok ismeretében.)

A CIVIL KÖZLÖNY 2019. évfolyam 4 számának együttes előfizetési díja változatlanul 4.000,-Ft + ÁFA.

BÓNUSZ, AJÁNDÉK! A 2019. évre újonnan előfizetőink számára PDF formátumban elküldjük e-mailen a 2019. évre vonatkozó 2018/4. számot a civil adókedvezményekről és az SZJA 1%-ról, civil szervezetek gazdálkodásáról, számviteléről és könyvvezetési szabályairól.

A CIVIL KÖZLÖNY megrendelhető írásban, bármely elektronikus módon:

Honlapon a legkönnyebb: www.jogismeret.hu / Kiadványok / Civil Közlöny

E-mailen: info@jogismeret.hu