1271/2022. (V.27.) Kormány határozat Kormánybiztos kinevezéséről

1271/2022. (V. 27.) Korm. hat. kormánybiztos
A Kormány 1271/2022. (V. 27.) Korm. határozata az állatvédelmi cselekvési
terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva Ovádi Pétert – e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3)
bekezdése szerinti időtartamra – az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért
és végrehajtásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)
nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a) javaslatot tesz az állatkertek fejlesztésének koncepciójára;
b) felülvizsgálja az állatkertek engedélyezésével és működésével kapcsolatos
jogszabályokat;
c) a felelős állattartással kapcsolatos intézkedési tervet dolgoz ki, különös
tekintettel egy képzési program megindítására;
d) előkészíti a gyepmesteri telepek fejlesztésével kapcsolatos teendőket.
3. A kormánybiztos feladatai ellátása érdekében
a) a feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban az érintett minisztériumok,
szervezetek képviselőivel egyeztetéseket folytat,
b) a kormány tagjaival és az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel
szorosan együttműködik.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök az igazságügyi miniszter
útján irányítja.
5. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra
és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
6. A kormánybiztos tevékenységét az Igazságügyi Minisztérium szervezetében
működő 8 fős titkárság segíti.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. A Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról szóló 1124/2021. (III. 12.) Korm.
határozat 4. pontjában az „a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és
végrehajtásáért felelős miniszteri biztos” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi
cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos” szöveg
lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök