OKTATÁSI PROGRAM

MÁTSZ Oktatási Programjának bemutatása

A Szövetség tagjai, alapítványok és egyesületek, a menhelyi tevékenységen kívül évek óta népszerűsítik az állatvédelmi oktatást a Szövetség által kiadott Oktatói kézikönyv segítségével. Jó tapasztalataink vannak az erdei és öko iskolákkal való együttműködéssel is. Az ismeretek terjesztésében segítséget nyújtó tanárok számára készült oktatói kézikönyv az Angol Királyi Állatvédelmi Liga (RSPCA) által angol nyelvterületen már 20 éve használt kézikönyv magyar adaptációja, mely a NAT-nak is megfelel. A program elindulásakor az OKJ a fakultatív oktatáshoz engedélyezte az általános iskolákban az Oktatói Kézikönyv használatát.

Az elmúlt 10 évben nagyrészt szponzorok támogatásával a MÁTSZ olyan keretet hozott létre, amelyre a tagszervezetek pályázhatnak a saját területükön lévő iskolákban a szemléletváltási tevékenység kialakítására. Az elmúlt években évente 60-80 iskola több, mint 100 tanára és osztálya vett részt ezeken a pályázatokon és több tízezer általános iskolás kapott állatvédelmi oktatást.

Oktatás

Úgy gondoljuk, hogy a 2-7 osztályos tanulók számára, ebben a fogékony korban fokozottan fontos a természet és az állatvilág szeretetére és ismeretére való nevelés, és a felelős állattartás népszerűsítése. Az eddig használt tantervekben a a környezet- és természetvédelmi oktatás keretein belül ez a téma nem került megoldásra.
További problémát jelent, hogy tapasztalataink szerint a hátrányos helyzetű idősek és kiskorúak elleni agresszió első jelei az állatokkal kapcsolatos magatartásformákban jelentkeznek. Ezért úgy véljük, hogy szemléletformálási törekvésünk, mely az állatok ismeretét és védelmét célozza, közvetlenül kapcsolódik a szociális hátránnyal küzdők oktatásához. Ennek érdekében szeretnénk minél több helyre eljuttatni az állatvédelmi ismereteket.

Az állatok és viselkedésük megismerése, különösen az ember közelében élő háziállatokra vonatkozóan a városi környezetben élő gyerekek számára igen fontos. A korszerű szemléletformálás és a felelős állattartás alapelveinek megismerése a vidéki gyerekek számára is újdonságot és előnyt jelent. Az ismeretek megszerzése általános iskolás korban felkészíti a tanulókat az állattartással kapcsolatos problémákra, veszélyhelyzetek elhárítására és a felelős állattartás elveinek betartására. Az állatokkal való bánásmódban jól informált gyerekek a családban is terjeszthetik a felelős állattartás elveit.

Oktatási program terjesztésének menete:

Önkormányzatokkal kapcsolatfelvétel
A program ismertetése a tanárok részére iskolánként
Az igazgatók megkeresése után a tanárok részére iskolánként tájékoztatót tartunk, amelynek során világossá tesszük, hogy az oktatást a kézikönyv segítségével az osztályok tanárai végzik. A kapcsolatot kialakító és ellenőrző menhelyek a kiegészítő programok szervezésével (kirándulás, menhely látogatás, vetélkedők stb.) járulnak hozzá a tevékenység sikeréhez.

Bemutató óra szervezése, terápiás állatok részvételével.
Az érdeklődő tanárok részére olyan bemutató órát tudunk szervezni, amelyen részt vesz az osztály tanulóin kívül egy tapasztalt oktató és terápiás kiképzésben részesült állatok.

Programok szervezése oktatásban résztvevő osztályok számára.

Menhelylátogatás, kutyasétáltatás
Az állatvédelmi oktatást segíteni tudjuk további élmények és tapasztalatok szerzése érdekében a Szövetség tagszervezeteinek menhelyeire szervezett látogatásokkal. A látogatás során a tanulóknak módja van részt venni a kutyák sétáltatásában, etetésében és ápolásában és ezzel közvetlen tapasztalatot szereznek állatokkal való bánásmódról.

Vetélkedés szervezése iskolán belül és iskolák között neves napokhoz kapcsolódóan.
Az állatvédelmi oktatás néhány hónapos időszaka után a tanulók alkalmassá válnak arra, hogy osztályon belüli, osztályok és iskolák közötti vetélkedőkkel bizonyítsák megszerzett tudásukat. A vetélkedők nyertesei számára a szervező menhelyek biztosítják a díjakat és jutalmakat.

Óravázlat “Az állatvédelmi oktatás bevezetése az általános iskolákban” témakörhöz.

Az állat-asszisztált aktivitás nevelési célzata a kellemes időtöltés mellett, hogy segít a résztvevőknek játékos foglalkozásokon keresztül megismerni a kölcsönös elfogadást, empátiát, játékosan tanulhatnak türelmet, megértést, önuralmat, toleranciát. Az együtt végzett gyakorlatok során olyan kapcsolatot alakítanak ki a résztvevő állatokkal, amely által könnyen emészthető formában jut el az ismeret számukra.

Az óra keretében a gyerekek a kutyatartáshoz kapcsolódó ismeretek által fogalmat kapnak az állatokról, az állattartás általános szabályairól, a felelősség kérdéséről. A gyerekeknél elsősorban az állatok iránti szeretet és érdeklődés felkeltésére, valamint empátia fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt, nagyobbaknál az állatokkal való helyes és helytelen bánásmódra, az állatvédelem fontosságára hívjuk fel a figyelmet a kutya bevonásával.
A résztvevő állatokkal fizikai kapcsolatot lehet létesíteni, simogatni, ölbe ültetni.

Néhány alapvető engedelmességi, vagy más játékos feladat bemutatása után személyesen is kipróbálhatják a gyakorlatokat a kutyával, ami igen nagy örömet okoz a számukra. Az órák lehetőség szerint szabad területen (iskola udvar) zajlanak, de lehetséges zárt térben, a bemutató órák keretében is megtartani. A foglalkozásokon résztvevő gyerekek alapvető ismereteket kapnak arról, hogy a tőlünk különböző élőlényekkel is lehetséges a kommunikáció a megfelelő módszerek alkalmazásával.

Megismerik, hogyan lehet a másik szemszögéből nézve a dolgot sikeres és eredményes együttműködést kiépíteni. Az órán közreműködő kutyákkal végre lehet hajtani különböző feladatokat, játékos gyakorlatokat, melyek mutatják, hogy az eredményes együttműködéshez nem az erőszakos út vezet, hanem a kölcsönös megértésen alapuló tevékenység. Megtanulhatják, hogy a kívánt cselekedetet dicséret követi, míg a nem kívánatos esetében nincs megtorlás, büntetés, hanem a jó megoldásra való rávezetés, és ezután pozitív megerősítés.

MÁTSZ OKTATÁSI PROGRAM

A program szervezésében nagy segítséget nyújtott és nyújt az Állatvédő Világszervezet, amely biztosította és engedélyezte a MÁTSZ számára saját Oktatói Kézikönyvének használatát, melyet magyarítva és az OKI által akkreditálva azóta is használunk és fejlesztünk. Jelenleg a negyedik kiadás egyeztetése van folyamatban.

Az Oktatási Program elsősorban a II-VII. osztályos iskolásoknak készült, de foglalkozunk az óvodás és a középiskolás korosztályokkal is.
Az oktatást kizárólag az általános iskolák tanárai végzik, a MÁTSZ tagszervezetei pedig szervezik, felügyelik a tevékenységet.

A tevékenységet kiegészítjük programok, akciók szervezésével (mint pl. kirándulások, vetélkedők, helyi és regionális rendezvények, terápiás kutyás programok és foglalkozások, jeles napok megünneplése stb.)

Betartjuk azt a jogszabályt, amely előírja, hogy iskolai oktatásban kizárólag diplomás pedagógusok foglalkozhatnak a diákokkal!

A MÁTSZ Oktatási Programjában egy év alatt 12-15 tagszervezet vesz részt, amelyek az anyagi támogatást a MÁTSZ által kiírt pályázatok révén kapják. Egy-egy tagszervezet évente 4-6 db általános iskolával köt együttműködési megállapodást.

Összefoglalva: évente 40-50 iskolásban zajlik állatvédelmi oktatás, amelyben 60-75 fő pedagógus vesz részt, jellemzően saját osztályukkal. Az oktatásban résztvevő tanulók száma évente kb. 1800-2000 fő. (A fenti adatok a támogatók számára készített éves jelentésekből származnak.)

Ez a magas szám azt jelenti, hogy az elmúlt 15 év során több tízezer tanuló ismerkedett meg az alapfokú állatvédelmi tudnivalókkal.
Az Oktatási Program végrehajtásához állami segítséget nem kaptunk.