Jegyzők hatáskörének megszűnése állatvédelmi ügyekben

2020. január 1-től kezdődően az állatvédelmi törvényben előírt előírások betartásának ellenőrzésével a jegyző helyett a megyei kormányhivatalok fognak eljárni.

Az állatvédelmi hatósági feladatkör a jegyzőktől először a járási, később a megyei kormányhivatalokhoz kerül át.