Adóvisszatérítés 2022

  • A pillanatnyi helyzet:  megkezdődött a 2021-ben befizetett adóelőlegek visszatérítése azoknak az SzJA befizetőknek akik (némi egyszerűsítéssel) 2021-ben családi pótlékra voltak jogosultak. Ennek alsó határa 1000 Ft, a felső határ 809 eFt.
  • Ezeknek a kedvezményezetteknek ugyanúgy kell adóbevallást készíteniük, mintha kedvezményben nem részesültek volna és ugyanúgy rendelkezhetnek az 1 +1 %-ról, mint az összes többi adófizető polgár.
  • Az ő esetükben az 1 + 1 % fedezete költségvetési támogatás lesz, tehát a visszatérített, vagy visszatérítendő összeg nem csökken a felajánlott 1 + 1 % összegével.
  • Az általuk felajánlott 1 + 1 %-ot az állami költségvetés fizeti meg a kedvezményezett civil szervezetek számára.

Ezt az eljárást „A Kormány 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről” rögzíti a 4.§-ban a következők szerint:

„2. Rendelkezés a személyi jövedelemadó meghatározott részéről

  1. §A magánszemély az Szja tv. 45. §-a szerinti rendelkezési jogosultságát az 1. § (1) bekezdése szerint őt megillető kedvezmény figyelembevétele nélkül megállapított összeg tekintetében gyakorolhatja.Az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény után a rendelkezési jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként illeti meg a kedvezményezettet.”

Úgy tűnik, hogy ezzel nyugvópontra is juthat a kérdés: nem kell aggódniuk a civileknek az 1 %-os felajánlások látványos csökkenése miatt. Legfeljebb annyit tehetünk, hogy az 1 %-os kampányban ezt a rendelkezést igyekezzünk tudatosítani: azaz mindenki rendelkezzen az adó 1 +1 %-áról, mert ezt a lehetőséget az adóvisszatérítés ténye nem szünteti meg és a visszatérített összeg sem lesz ennyivel kevesebb.

Amennyiben valakit érdekel a kormányrendelet teljes szövege, azt itt tekintheti meg:  560/2021.(IX.30.) Korm.rendelet