NATURA 2000

Annak idején az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik feltétele volt a Natura 2000 hálózathoz való csatlakozás. A Natura 2000 megjelölésű területek környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségűek. Célja az Európai Unió területén lévő, rendszeresen előforduló és átvonuló összes madárfaj védelme és a természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok (amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget) védelme, a biológiai sokféleség megóvása. Ezt a kétféle célkitűzést a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv alapján próbálja meg elérni.
A tagállamok által korábban is jogszabályokkal védett területek, mint például a tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok is részei lettek a Natura 2000 hálózatnak.
A Natura 2000 hálózathoz tartozó területeken a hasznosítás bizonyos formái megengedettek, ha az nem ütközik a természet védelmével. Kivételt képeznek ez alól a nemzeti parkok, ahol mindenfajta ipari és mezőgazdasági tevékenység tilos.
Magyarország csatlakozásával az Európai Unió területén lévő 6 biogeográfiai régió kiegészült az un. pannon régióval, amely legnagyobbrészt Magyarország területén található. Itt lelhető fel sok olyan faj, amely csak hazánk területén él, ezek az un. pannonikumok, amelyek tekintetében nagy a felelősségünk, hiszen ezeknek a fennmaradása nagyrészt rajtunk múlik.
A Natura 2000 hálózathoz való csatlakozásunk jelentősége, hogy a magyarországi természeti értékek egy magasabb szintű jogi védelmet kaptak. Ez azonban nem helyettesíti a nemzeti természetvédelmi tevékenységeket, hanem inkább kiegészíti azokat.