Madarak és fák napja

Van egy jeles nap, május 10., amelyet „Madarak és fák napja” néven ünnepelnek az iskolákban Magyarországon 1906. óta. Célja, hogy a tanuló ifjúságba beleneveljék a természet szeretetét, a madarak és fák tiszteletét és az életünkben betöltött szerepük jelentőségének felismerését.

A madarak és a fák a természet egymással szimbiózisban élő, fontos szereplői.

A fák a madarak részére élőhelyet és táplálékot biztosítanak az avar szintjétől a legfelső lombkoronáig bezárólag.

A Madarak és fák napja elnevezésű ünnep alkalmával sokat emlegetett mű, a „Madarak hasznáról és káráról c. tanulmány, amelyet Hermann Ottó írt, aki a XIX. sz. jelentős autodidakta ornitológusa volt. A Madarak hasznáról és káráról egy lexikon-szerű felsorolása a Magyarországon előforduló madárfajoknak, közérthető módon ismertetve.

Fontos, hogy a természetet minél behatóbban ismerjük, mert amit ismerünk, azt egyre jobban szeretjük, és amit szeretünk, azt hajlandóak vagyunk minden áron megvédelmezni.
És a természetre ez manapság nagyon is ráfér.